W przypadku standardowych domków jednorodzinnych i małych obiektów usługowych z uwagi na brak projektów wykonawczych, najczęściej stosowanym rozliczeniem jest stawka za 1 punkt odbiorczy. jako punkt odbiorczy traktujemy wypust do którego możemy podłączyć odbiornik, np. gniazdo, żarówkę. Puszki łączeniowe, wyłączniki wliczane są w cenę punktu i nie stanowią przedmiotu rozliczenia. Cena za 1 punkt obejmuje robociznę oraz materiały do prawidłowego wykonania instalacji:

Gotowa instalacja przygotowana jest do tynkowania. Dodatkowo do końcowej ceny instalacji należy doliczyć koszty tablicy bezpiecznikowej oraz wypustów zewnętrznych:

Na wartość tych elementów instalacji ma duży wpływ koszt materiałów, dlatego muszą być rozliczane indywidualnie. Na dzień dzisiejszy wyjściową ceną za 1 punkt jest kwota 55 zł. Jednak nie jest to sztywna cena i może podlegać negocjacjom. Do ceny tej należy odliczyć podatek VAT. W cenie wykonywanych instalacji są kompletne pomiary elektryczne. W przypadku usług projektowych oraz wykonawstwa bardziej skomplikowanych instalacji, koszty określamy indywidualnie, na podstawie wykonanych przez nas projektów.